Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 มิ.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรม โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567

09 พ.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การเข้าร่วมรับซื้อขยะร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านนางหลง หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม

07 พ.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

11 เม.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

10 เม.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การเข้าร่วมรับซื้อขยะร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านนางหลง ประจำเดือน เมษายน

08 เม.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2567 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

18 มี.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ

15 มี.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

16 ม.ค. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง โครงการวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ องคืการบริหารส่วนตำบลนางหลง

29 ธ.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
Responsive image