Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ค. 2565
ถึง
26 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
26 ก.ค. 2565
ถึง
26 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ
26 ก.ค. 2565
ถึง
26 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง
11 เม.ย. 2565
ถึง
31 ธ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม-มีนาคม2565)
26 ต.ค. 2564
ถึง
26 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ต.ค. 2564
ถึง
25 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายหัวยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-18 หมู่ที่ 1,3 บ้านนางหลง,ควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-33 หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง ตำบลนางหลง
27 ก.ย. 2564
ถึง
27 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราง ตำบลนางหลง
23 ก.ย. 2564
ถึง
23 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายหนองจิกถึงสายหัวยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
Responsive image