Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2565
ถึง
30 ก.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม -ธันวาคม 2564)
26 ต.ค. 2564
ถึง
26 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ต.ค. 2564
ถึง
25 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย หนองจิกถึงสายหัวยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-18 หมู่ที่ 1,3 บ้านนางหลง,ควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-33 หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง ตำบลนางหลง
27 ก.ย. 2564
ถึง
27 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราง ตำบลนางหลง
23 ก.ย. 2564
ถึง
23 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายหนองจิกถึงสายหัวยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวา-ต้นร่มเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-18 หมู่ที่ 1,3 บ้านนางหลง,ควนเถียะ ตำบลนางหลง
02 ก.ย. 2564
ถึง
02 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-33 หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง ตำบลนางหลง
01 ก.ค. 2564
ถึง
00 00 543
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)
08 ก.พ. 2564
ถึง
19 ก.พ. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถหกล้อ
26 ม.ค. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กฺิโลวัตต์
26 ม.ค. 2564
ถึง
26 ก.พ. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กฺิโลวัตต์
04 ม.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
03 ธ.ค. 2563
ถึง
16 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ4061 แยก ทล.4018 บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนางหลง
03 ธ.ค. 2563
ถึง
16 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.116-17 สายหน้าอบต.นางหลง-หัวยาง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง
11 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางแอสฟัลต์ฯ สายหน้า อบต.-หัวยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง
11 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) หมู่ที่ 6,7 ตำบลนางหลง
02 พ.ย. 2563
ถึง
02 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๑๗ สายหน้าอบต.-หัวยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนางหลง
02 พ.ย. 2563
ถึง
02 พ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนางหลง
02 พ.ย. 2563
ถึง
06 พ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สายหน้าอบต.-หัวยาง ม.6 บ้านโคกแซะ
02 พ.ย. 2563
ถึง
06 พ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) หมู่ที่ ๖,๗ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง
05 ต.ค. 2563
ถึง
05 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
21 ส.ค. 2563
ถึง
02 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
06 ส.ค. 2563
ถึง
06 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2563
ถึง
14 ส.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางแบบรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02 ก.ค. 2563
ถึง
03 ส.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
01 ก.ค. 2563
ถึง
07 ก.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
02 มิ.ย. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
13 พ.ค. 2563
ถึง
25 พ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมระบบประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ 6 บ้านโคกเเซะ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
01 พ.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
28 เม.ย. 2563
ถึง
12 พ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง
23 เม.ย. 2563
ถึง
23 พ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง
23 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาเเละเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
20 เม.ย. 2563
ถึง
27 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งโดยการเรียงกล่องเคเบี้ยนป้องกันตลิ่งคลองคชรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนางหลง
01 เม.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงบ้านควนเถียะ) หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลนางหลง
01 เม.ย. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม ปี 2563)
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
31 มี.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-16 สายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ตำบลนางหลง (ด้วยวิธี e-bidding)
30 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งโดยการเรียงกล่องเคเบี้ยนป้องกันตลิ่งคลองคชรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนางหลง
25 มี.ค. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งโดยการเรียงกล่องเคเบี้ยนป้องกันตลิ่งคลองคชรัตน์ ม.5 ตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ตำบลนางหลง
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (e-bidding) (ช่วงบ้านควนเถียะ) ม.3,ม.5 ตำบลนางหลง
19 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย (ช่วงบ้านควนเถียะ) หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลนางหลง
19 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ตำบลนางหลง
02 มี.ค. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
03 ก.พ. 2563
ถึง
02 มี.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
21 ม.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ก.พ. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
02 ม.ค. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
02 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ม.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
01 พ.ย. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
28 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02 ต.ค. 2562
ถึง
02 ต.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ต.ค. 2562
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พศ.2562)
01 ต.ค. 2562
ถึง
01 พ.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
02 ก.ย. 2562
ถึง
02 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
01 ส.ค. 2562
ถึง
02 ก.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
03 ก.ค. 2562
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พศ.2562)
02 ก.ค. 2562
ถึง
02 ส.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
03 มิ.ย. 2562
ถึง
02 ก.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
28 พ.ค. 2562
ถึง
23 ก.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหน้า อบต.-หัวยาง ม.6
10 พ.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2562 (อาหารเสริมนม พ.ค.)
02 พ.ค. 2562
ถึง
03 มิ.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
29 เม.ย. 2562
ถึง
15 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พศ.2562)
19 เม.ย. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหน้า อบต.-หัวยาง ม.6 ตำบลนางหลง
02 เม.ย. 2562
ถึง
02 พ.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
01 เม.ย. 2562
ถึง
09 เม.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหน้า อบต.-หัวยาง ม.6 ต.นางหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2562
ถึง
09 เม.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหน้า อบต.-หัวยาง ม.6 ต.นางหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มี.ค. 2562
ถึง
28 เม.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหน้าอบต.-หัวยาง ม.6 ต.นางหลง
14 มี.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสมปี 62) ถนนลาดยางหน้าอบต.-หัวยาง ม.6
01 มี.ค. 2562
ถึง
02 เม.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
01 ก.พ. 2562
ถึง
01 มี.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
03 ม.ค. 2562
ถึง
01 ก.พ. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
03 ธ.ค. 2561
ถึง
03 ม.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 มี.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งใคร ม.3,ม.6 ต.นางหลง
02 พ.ย. 2561
ถึง
03 ธ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
01 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร หมู่ที่ 3,6 ตำบลนางหลง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,590 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
26 ต.ค. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561
05 ต.ค. 2561
ถึง
24 ต.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร หมู่ที่ 3,6 ต.นางหลง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,590 ตารางเมตร
28 ก.ย. 2561
ถึง
03 ต.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,6 ตำบลนางหลง
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ต.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร หมู่ที่ 3,6 ตำบลนางหลง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,590 ตารางเมตร (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
03 ก.ย. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
29 ส.ค. 2561
ถึง
29 ก.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
29 ส.ค. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (29 สิงหาคม 2561)
22 ส.ค. 2561
ถึง
22 ก.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตสำเร็จรูป บริเวณอบต.นางหลง
01 ส.ค. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
01 ส.ค. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
12 ก.ค. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งใคร ม.3,ม.6 ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
02 ก.ค. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
20 มิ.ย. 2561
ถึง
20 ก.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเรือ-ไสปราง หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61) วิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2561
ถึง
20 ก.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-พานทิง หมู่ที่ 4 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี61) วิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561
ถึง
19 ก.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61) วิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
23 พ.ค. 2561
ถึง
23 มิ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายปลายเหมือง-ทุ่งพัด หมู่ที่7 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
09 พ.ค. 2561
ถึง
09 มิ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
01 พ.ค. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 พ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 พ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 พ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่5 วิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 พ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลางโครการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขอ-ไสเรือ หมู่ที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2561
ถึง
02 พ.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน 2R1L-หนองช้างเล่น ม.6 (วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งที่2)
02 เม.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
12 มี.ค. 2561
ถึง
12 มี.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน 2R1L - หนองช้างเล่น หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
01 มี.ค. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
22 ก.พ. 2561
ถึง
22 มี.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาลึก - บ้านนา หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
12 ก.พ. 2561
ถึง
12 มี.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง
01 ก.พ. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
22 ม.ค. 2561
ถึง
22 ก.พ. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อหินคลุก (สต๊อก) หน้าอบต.นางหลง
17 ม.ค. 2561
ถึง
00 00 543
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านโคกไทรทอง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ม.ค. 2561
ถึง
00 00 543
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านไสทุ่ง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ม.ค. 2561
ถึง
00 00 543
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านนางหลงโค้ง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
08 ม.ค. 2561
ถึง
08 ก.พ. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดทางระบายน้ำใหม่ ขอบบน กว้าง 2.50 เมตร (เฉลี่ย)ขอบล่าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว จำนวน 1,350 ตารางเมตร เเละ ขุดรื้อฝายกันน้ำเก่า หมู่ที่ 7
04 ม.ค. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
03 ม.ค. 2561
ถึง
03 ก.พ. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง จัดซื้อท่อระบายน้ำเเละ คอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 6
19 ธ.ค. 2560
ถึง
05 ม.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านไสทุง ตำบลนางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
19 ธ.ค. 2560
ถึง
05 ม.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตรที่ 4 บ้านนางหลงโค้ง ตำบลนางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
19 ธ.ค. 2560
ถึง
05 ก.พ. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกไทรทอง ตำบลนางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
04 ธ.ค. 2560
ถึง
04 ม.ค. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพจำนวน 2,300 ชุด
01 ธ.ค. 2560
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
22 พ.ย. 2560
ถึง
22 ธ.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านไสทุ่ง ตำบลนางหลง ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 พ.ย. 2560
ถึง
22 ธ.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมูที่ 4 บ้านนางหลงโค้ง ตำบลนางหลง ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 พ.ย. 2560
ถึง
20 ธ.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่1 บ้านโคกไทรทอง ตำบลนางหลง ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
01 พ.ย. 2560
ถึง
23 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
30 ต.ค. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
25 ต.ค. 2560
ถึง
27 พ.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 พ.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
11 ส.ค. 2560
ถึง
11 ก.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ผลสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนางหลง-โคกแซะ ม.1
01 ส.ค. 2560
ถึง
01 ก.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
01 ส.ค. 2560
ถึง
01 ก.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายเหมือง-นางหลงโค้ง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
14 ก.ค. 2560
ถึง
14 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนางหลง-โคกแซะ ม.1 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี60)
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการฝังกลบขยะและเสริมคันดิน หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลังวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
06 ก.ค. 2560
ถึง
06 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอประชุม-บ้านนางเหี้ยง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม)
06 ก.ค. 2560
ถึง
06 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรุ่งเรือง ม.5 ต.นางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
06 ก.ค. 2560
ถึง
06 ส.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทุ่งพัด-เกาะไทร ม.7 ต.นางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 ก.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
12 มิ.ย. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1, 2 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
12 มิ.ย. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหอประชุม-ศพด.หนองจิกโคกทราง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)
12 มิ.ย. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
12 มิ.ย. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลนางหลง (จ่ายขาดเงินสะสม)
30 พ.ค. 2560
ถึง
26 พ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
24 พ.ค. 2560
ถึง
24 มิ.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง (จ่ายขาดเงินสะสม) หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ
24 พ.ค. 2560
ถึง
24 มิ.ย. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ข่าวประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขอ-ไสเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ
21 เม.ย. 2560
ถึง
21 พ.ค. 2560
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง รั้วสำนักงาน อบต.นางหลง หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง
09 ก.พ. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2561
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง