Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

การแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาในทีี่สาธารณะ (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 (09 พ.ค. 2565)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พ.ศ.2564 (02 พ.ค. 2565)  
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ ... (28 มี.ค. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (24 มี.ค. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4... (21 ม.ค. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับเเละรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ... (21 ม.ค. 2565)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่3 (10 ม.ค. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (09 ม.ค. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (09 ม.ค. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เรียกประชุมสภาสม... (05 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลวง ประ... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... (20 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ เเละหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในรา... (08 ธ.ค. 2564)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (22 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (08 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขอเชิญประชุมสมานฉันท์ ขอผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ส... (05 ต.ค. 2564)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 14 (27 ก.ย. 2564)
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 (20 ก.ย. 2564)
Responsive image
พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873

อบต.นางหลง ร่วมกับปศุสัตว... (28 เม.ย. 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลนางห... (26 เม.ย. 2565)  

คณะผู้บริหารและพนักงานร่ว... (22 เม.ย. 2565)  

กิจกรรมจิตอาสา (23 มี.ค. 2565)

รูปคณะทำงาน (21 ม.ค. 2565)

ยินดีต้อนรับ (21 ม.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมตอนเเถลงนโยบาย (21 ม.ค. 2565)

พนักงานและผู้บริหารร่วมกั... (10 ส.ค. 2564)

พนักงานและผู้บริหารร่วมถว... (22 ก.ค. 2564)

มอบสุขาเคลื่อนที่ให้เเก่ค... (25 ธ.ค. 2563)

ผลงานจับสัตว์น้ำคนพิการ (25 ธ.ค. 2563)

คณะกรรมการตรวจรับได้ลงพื้... (24 ธ.ค. 2563)

ลงพื้นที่บริการชาวบ้าน (10 ธ.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมสตรี (19 ต.ค. 2563)

การฝึกอบรมทำปลาเเดดเดี้ยว... (14 ต.ค. 2563)

โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย... (13 ต.ค. 2563)

โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่า... (10 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำอาห... (12 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านห... (12 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกผักสวนครัว ตาม... (16 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั... (11 เม.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย... (26 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (25 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา... (08 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไ... (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินข... (27 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายหนองจิกถึงสายหัวย... (23 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวา-ต้นร่มเมื... (16 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ รหัสทางหล... (02 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั... (01 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถหกล้อ (08 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบ... (26 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริม... (26 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร... (04 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต... (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาด... (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลา... (11 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ... (02 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT ... (02 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงกา... (13 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ... (06 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร... (06 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไส... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมา... (05 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (19 มิ.ย. 2563)
Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 1 บริเวณสายป่าขาด ท่อแตกหลายวันแล้วค่ะรบกวนมาดูหน่อยนะค่ะ
คำขวัญตำบลนางหลงคืออะไร (02 มี.ค. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image