สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180
โทรศัพท์  : 075-355873โทรสาร : 075-355874 อีเมล์ :
admin@nanglong.go.th
Powered By
WNT.CO.TH